Reġa’ wasal iż-żmien tat-tberik tad-djar. It-tberik jibda mill-4.00pm ‘il quddiem. Jekk inti tixtieq tbierek, inti mitlub timla din il-formola sas-Sibt ta’ qabel it-tberilk. B’hekk Fr André ikun jaf minn qabel kemm hemm djar li jixtiequ t-tberik u jkun jista’ jqassam il-ħin bejn dawk id-djar aħjar. Jekk il-ġurnata mhix tajba għalik inti tista’ tagħmel appuntament billi tħalli nota fin-noti hawn isfel.

Tislijiet,

Ċentru Pastorali Marija Omm il-Knisja.